سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
جلیل وحدتی خاکی – استاددانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق، کامپوزیت Cu-Al2O3 حاوی درصدهای متفاوتی Al2O3 به روش مکانوشیمیایی و از مخلوط اولیه CuO ، Al وCu با استفاده از آسیاکاری کم انرژی تولید شد. استفاده از مس فلزی در مخلوط اولیه، امکان کنترل دمای آدیاباتیک، کنترل اندازه ذرات Al2O3 و میزان نهایی آن را در کامپوزیت تولیدی فراهم کرده است. مطالعات ریز ساختاری با میکروسکوپ SEM و بررسی الگوهای پراش اشعه ایکس نمونه های آسیاکاری شده نشان داد در مرحله اول آسیاکاری آگلومره شدن ذرات اتفاق می افتد وبا انحلال Al در شبکه مس محلول جامدی به شکل Cu(Al) تشکیل می شود. در مرحله بعدی واکنش بین Al حل شده و CuO به تشکیل ذرات Al2O3 منجر شده و شکست ذرات باعث ریز شدن آنها می شود. بررسی الگوهای پراش اشعه ایکس حاکی از آن است که در کامپوزیت حاصل ذرات Al2O3 بسیار ریز بوده و مس زمینه دارای ساختار نانومتری می باشد. به طوریکه پس از 72 ساعت آسیاکاری اندازه کریستالیت های مس به کمتر از 30 نانومتر کاهش می یابد