سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
هادی علی محمدی زاده – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی
معصومه ترابی – پژوهشگر لیچینگ دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی
ستار قادر – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی
شهرام دانش پژوه – پژوهشگر ارشد هیدرومتالورژی

چکیده:
سولفات مس با درصد خلوص بالا جهت مصارف کشاورزی، خوراک دام (آبزیان) و از همه مهمتر جهت کاتالیست در صنایع پتروشیمی استفاده می شود. در این تحقیق تهیه ی سولفات مس بدون ناخالصی نیترات و آلودگی محیط زیست انجام شده است. جهت انجام آزمایش، دو مرحله نیاز است، ابتدا تبدیل کاتد مس به پودر مس و در مرحله ی دوم انحلال پودر در اسید سولفوریک و تولید کریستال سولفات مس می باشد. در مرحله تبدیل کاتد به پودر درجه حرارت تاثیر چندانی در انجام فرآیند ندارد اما در مرحله انحلال پودر درجه حرارت به همراه اکسیدکننده مهمترین عامل موثر در فرآیند می باشد. شرایط بهینه جهت تولید سولفات مس در دمای ̊c50، دبی جریان اکسیژن L/min2،جریان A7/6 بدست آمد که در مرحله ی تبدیل آند به پودر راندمان 98% و در مرحله انحلال پودر در اسید سولفوریک تقریبا راندمان 75% بدست آمد.