سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه موسوی نسب – بخش علوم و صنایع غذایی- دانشکده کشاورزی – دانشگاه شیراز
سحرسادات موسوی نسب –
عذرا عابدی –
سروش حقیقی منش –

چکیده:

ماهی به ع نوان منبع ی غ نی از پروتئین با قابلیت هضم آسان و ارزش بیولوژیک بالا که قادر است ویتامین ها، مواد معد نی و اسید های چرب ضروری را در دسترس قرار دهد از جایگاه خا صی برخوردار است . یکی از مهمترین پیشرفتهای سالهای اخیر تهیه فرآورده های دارای ارزش افزوده از ماهیان کممصرف است که این فرآورده ها در تعریف به مجموعه محصولاتی گفته می شود که به کمک انواع مختلف فرآوری انسانی یا مکانیکی از ماده غذایی اولیه تهیه می شوند و از نظر ظاهر، بافت، طعم و بو با مواد اولیه خود متفاوت هستند و در عین حال ارزش تغذیه ای بالایی دارند . بر این اساس طرح ی دربخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز بر رو ی ماه ی کپور معمو لی اجرا شد. ماهی کپور، ماه ی پرورش ی است که در استان فارس بر خلاف میزان تولید بالا ، مصرف عموم ی پائی نی دارد . هدف این طرح استفاده از این ماهی در تهیه محصولات دریایی جدید و متنوع است تا از یک طرف این منابعمورد بهره برداری قرار گرفته و از طرف دیگر غذاهای دریایی در الگوی مصرف ایرانی گنجانده شود . محورهای مطرح شده در این پروژه تحقیقا تی، تعیین فرمولاسیون محصولات فیش برگر، فیش فینگر و سوسیس ماهی مطابق با ذائقه ایرانی و قابل استفاده در صنعت، تعیین ارزش غذایی محصولات وتعیین زمان ماندگاری آنها می باشد