سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- دانشکده مواد
امیرعباس نوربخش – استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- دانشکده مواد

چکیده:

ذرات بسیار ریز کاربید بور با احیای منیزیو-کربوترمی اکسید بور با بهره گیری از فرایند مکانوشیمی در دمای محیط تولید شد. مواد اولیه پودری شکل اکسید بور، کربن و منیزیم بعد از آسیاب شدن در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای پر انرژی، در اسید حل‌سازی شد. مواد باقیمانده از فرایند اسید شویی در ابتدا توسط دستگاه XRD آنالیز فازی و سپس با کمک دستگاه TEM اندازه ذرات و مورفولوژی آنها بررسی شد. آزمایش ها تحت اتمسفر گاز آرگون در نسبت جرمی گلوله به پودر معادل 20 و نسبت جرمی اکسید بور، کربن و منیزیم به ترتیب 10 و 1 و 11 انجام شد. نتایج XRD و TEM محصولات، ایجاد فاز کاربید بور را بعد از 75 دقیقه آسیاب کاری نشان می دهد