سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تکتم پیره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد قوچان
حسین علیزاده گلستانی –

چکیده:

استفاده از آب آلوده به آرسنیک و دو ترکیب مضر آن آرسنات (آرسنیک پنج ظرفیتی) و آرسنیت (آرسنیک سه ظرفیتی) منجر به بیماری های مختلف در انسان میشود و آرسنات در آب سطحی و آرسنیت در آبهای زیرزمینی یافت می شود. هدف از انجام این مقاله با توجه به اهمیت فناوری نانو و شناخت آن به عنوان تکنولوژی سبز تولید نانو ذرات آهن صفر و بررسی تاثیر آن در حذف آرسنیک از محیط های آب و فاضلابی بوده است. به طور کلی نانو ذرات به سه قسمت تقسیم می شود: چگالش از یک بخار، سنتز شیمیایی و فرایندهای حالت جامد. در این پژوهش نانو ذرات آهن به روش احیای کلریدفریک توسط بورو هیدرید سدیم تولید شده است. نتایج آزمایش جهت حذف آرسنیت و آرسنات در آب نشان داد که مقدار عوامل موثر مانند اسیدیته باید حدود 7، زمان تماس 10 دقیقه و غلظت نانو ذرات آهن 1 گرم بر لیتر باشد. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار اکسل ارزیابی گردد. به طور کل با توجه به نتایج بدست آمده، به دلیل حذف آلاینده های محیطی در تصفیه آبها، تصفیه پسابهای صنعتی، تامین آب شرب، زمان واکنش کوتاه و هزینه پایین استفاده از نانو ذرات آهن یک روش بهینه درحذف آرسنیک از محیط های آبی به شمار می رود.