سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزاد خدابخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سعید ملک سعیدی – دانشجوی دکترای رشته مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
سمیه سعادت – کارشناس ارشد رشته مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
محمدحسین پایدار – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

تولید قطعات آلومینایی با استفاده از پودر آلومینای گاما که براحتی در ابعاد نانوسایز بکمک روش های مختلف سنتز قابل تولید می باشد، در مقالات گوناگون مورد تحقیق قرار گرفته است. استفاده از هسته های اولیه آلفا جهت کنترل و کاهش دمای دگرگونی پلی مورفیک گاما به آلفا می تواند بطرز شگرفی در بهبود شرایط چگالش و کنترل میکروساختار مؤثر باشد. در تحقیق حاضر، با بکارگیری یک ایده مبتکرانه که تحت عنوان هسته گذاری خود زا یا Autogenous Seeding ارائه گردیده است، از همان پودر گامای اولیه جهت تولید هسته های آلفا استفاده گردید و بهبود شرایط چگالش مورد مطالعه قرار گرفت. جهت این کار، مقداری از پودر گامای اولیه در دمای 1200 درجه سانتیگراد به مدت 5/0 تا 3 ساعت کلسینه شد و 10درصد وزنی از آن در پودر گاما بعنوان هسته استفاده گردید و تحت عملیات پرس خشک و نهایتاً تفجوشی قرار گرفت. افزایش زمان کلسینه کردن باعث افزایش اندازه دانه و افزایش دمای تغییر فاز گاما به آلفا خواهد شد. همچنین دانسیته قطعات در حضور ppm500 اکسید منیزیم و 10 درصد هسته های آلفای تولیدی به 97 درصد دانسیته تئوری رسید و اندازه دانه نهایی در حد 400 نانومتر کنترل گردید.