مقاله تولید و بهینه سازي بيواتانول در مخمر ساکارومايسس سرويزيه با روش تخمير در مقياس كوچك (ميکروفرمانتاسيون) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1386 در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه 7 تا 14 منتشر شده است.
نام: تولید و بهینه سازي بيواتانول در مخمر ساکارومايسس سرويزيه با روش تخمير در مقياس كوچك (ميکروفرمانتاسيون)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيواتانول
مقاله ميکروفرمانتاسيون
مقاله ساکارومايسس سرويزيه
مقاله روش تاگوچي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبيني دهكردي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: زركش اصفهاني سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد بيواتانول در سطح آزمايشگاهي با کمک سويه هاي مختلف مخمر ساکارومايسس سرويزيه از طريق روشي جديد، در مقياس کوچک و با سرعتي بيشتر از روش هاي متداول صورت پذيرفت . براي اين منظور، پس از رشد مخمر مورد نظر در محيط کشت مايع ، yeast-extract peptone glucoseحجم معيني از سوسپانسيون مخمر با غلظت مشخص به محيط کشت ويژه تخمير حاوي گلوکز، اوره و پپتون در لوله هاي درب دار ميکروفيوژ (لوله هاي اپندورف) با حجم 1.5 ميلي ليتر انتقال يافت . لوله هاي حاوي محيط کشت و سلول هاي مخمر با استقرار در جا لوله اي اختصاصي در دماي ۳۰ درجه سانتيگراد با ۱۲۰ دور در دقيقه به مدت ۵ روز گرمخانه گذاري شدند . پس از اين مدت، ميزان توليد بيواتانول با استفاده از روش تغيير يافته تقطير ‐رنگ سنجي که در آن از مخلوط اسيد سولفوريک و دي کرومات پتاسيم براي اکسيداسيون اتانول استفا ده مي شود، مورد ارزيابي قرار گرفت . با روش تخمير در مقياس کوچک، سلول هاي مخمر قادر به توليد حداکثر 5.1% (حجم/ وزن) بيواتانول مي باشند که پس از بهينه سازي هاي انجام شده با روش آماري تاگوچي، اين ميزان به 6.2% (حجم/ وزن) افزايش يافت