سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد
مائده روشنعلی – کارشناس مهندسی مواد
جلیل وحدتی خاکی – استاد گروه متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش تولید کامپوزیت نانوساختار Ni-Al2O3 با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودری شامل Ni, Al و NiO مورد مطالعه قرار گرفته است. گرمای آزاد شده در حین آسیاکاری در اثر احیای NiO توسط Al باعث انجام واکنش به صورت MSR می‌شود. به منظور بررسی تأثیر دمای آدیاباتیک واکنش احیای NiO توسط Al بر چگونگی انجام واکنش سه گروه نمونه با دمای آدیاباتیک مختلف انتخاب شد. ساختار پودر آسیا شده توسط آنالیز فازی (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد در صورتی که دمای آدیاباتیک واکنش به اندازه کافی بالا باشد، واکنش مکانوشیمی بین NiO و Al به صورت خود پیشرونده (MSR) و در دمای آدیاباتیک پایین‌تر واکنش تدریجی انجام می‌شود. همچنین با محاسبه اندازه دانه نیکل مشخص شد، در نمونه‌هایی که واکنش به صورت خود پیشرونده انجام می‌شود، اندازه دانه نیکل نسبت به نمونه‌هایی که واکنش تدریجی انجام می‌شود بسیار بزرگ‌تر است. با افزایش زمان آسیاکاری نیز اندازه دانه نیکل کاهش می‌یابد.