سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود محمودی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده:

کامپوزیت نامی کلی برای مواد یا قطعاتی استکه از مواد و اجسام متفاوت با حفظ ساختار و نمای عمومی هریک ساخته می شود درمیان انواع کامپوزیت ها کامپوزیت های زمینه فلزی و از این بین نیز کامپوزیت های زمینه آلومینیم با ذرات استحکام بخش کاربید سیلیسیم و اکسید آلومینیوم بهدلایل متعددی روج بیشتری یافته است که به روشهای مختلفی تولید می شوند درمیان انواع روشهای تولید روش ریخته گری بعلت سرعت بالا تر و هزینه های پایین تر بیش از سایر روشها در تولید قطعات کامپوزیتی مورد توجه قرارگرفته و رواج بیشتری یافته است. درتحقیق حاضر تولید کامپوزیت آلومینیم – کاربید سیلیسیم به روش ریخته گری همزدنی مورد توجه قرارگرفته است از آنجا که مهمترین مساله در تولید کامپوزیت آلومینیم – کاربید سیلیسیم ترشوندگی ذرات کاربید سیلیسیم توسط مذاب آلومینیم می باشد از میان انواعروشهای مختلف افزایش ترشوندگی روش افزودن عنصر منیزیم به مذاب زمینه مورد بررسی قرارگرفت و مشاهده شد که افزودن یک درصد وزنی منیزیم به آلیاژ زمینه تاثیر قابل توجهی برترشوندگی ذرات خواهد داشت.