سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت م
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تونل باد یکی از مهم ترین ادوات اندازه گیری خواص آئرودینامیکی است، که با به جریان انداختن هوا در سرعت های مختلف قادر به اندازه گیری سرعت حد و ضریب کشش می باشد . تونل های باد معمولا از قسمت های محرک هوا، مقطع آزمایش، خطی ساز، نازل و پخش کننده تشکیل و بر اساس نحوه استقرار(عمودی یا افقی)، نوع مدار (باز، بسته) و محدوده سرعت در مقطع آزمایش تقسیم بندی می شوند. تونل باد امروزه در کشاورزی دارای کاربردهای گوناگونی است . از تونل باد می توان برای تعیین سرعت حد محصولات کشاورزی استفاده نمود، می توان مقاومت محصولات گلخانه ای در مقابل جریان هوا را جهت تامین سرعت مناسب هوا برای تهویه ی گلخانه تعیین کرد. همچنین برای مدل سازی خوابیدگی محصول در مزرعه به وسیله ی باد، تعیین فرسایش بادی خاکها و … از تونل باد استفاده می شود