سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
صغری مهدیان نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلام
اسماالسادات حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:
پیش بینی و تشخیص سرطان سینه، دو کاربرد پزشکی هستند که چالش بزرگی برای پژوهشگران در بردارند. استفاده از تکنیک های داده کاوی و دانش ماشین در فرآیند کل پیش بینی و تخیص سرطان سینه تغییرات اساسی داده است. تشخیص سرطان سینه، برامدگی های سینه خوش خیم را از بدخیم متمایز کرده و پیش بینی سرطان سینه، زمانی که احتمال عود و بازگشت سرطان در بیمارانی که سرطان هایشان تحریک شده است وجود دارد را پیش بینی می کند. بنابراین، این دو مسئله اساسا در حیطه ی مسائل دسته بندی هستند. این متن مطالعاتی، مقالات تخصصی و تجدید نظرات متنوع درباره پیش بینی و تشخیص سرطان سینه را جمع بندی می کند. در این متن، ما رئوس کلی پژوهش جاری را ارائه کردیم که با استفاده از تکنیک های داده کاوی جهت ترفیع پیش بینی و تشخیص سرطان سینه در حال اجرا می باشد.