سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدرضا نامی – هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محمد اسلامی – دانشجوی کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سعید فیروزبخت – دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:
تامین قابلیت اطمینان در سیستم ها و طرح های مهندسی یکی از دغدغه های اصلی طراحان و توسعه دهندگان این نوع سیستم هاست، چرا که قابلیت اطمینان در یک سیستم به معنی پیوستگی و تداوم سرویس درست است. بنابراین ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمها و تحمل پذیری آنها در مقابل خطا بسیار مهم است. در این میان آزمونهای مختلف به عنوان ابزاری جهت سنجش میزان تحمل پذیری خطا نقش مهمی را ایفا می نمایند. تزریق خطا متدی جهت تسریع فرایند آزمون است، تزریق خطا تکنیکی جهت بهبود پوشش خطا بااستفاده از شناسایی خطاها می باشد در حقیقت تزریق خطا اضافه نمودن حساب شده خطاها به یک سیستم است. زمانی که خطایی به یک نوع قطعه تزریق می شود. با استفاده از مجموعه های آزمون این تاثیر خطا بر روی سیستم بررسی می شود و میزان پوشش خطا ارزیابی می گردد. در این مقاله تکنینک های مختلف تزریق خطا بر روی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و چگونگی بهبود حالتهای آزمون مبتنی بر خطا بررسی شده است.