سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهشاد عضدی دیلمی – پژوهشگاه نیرو- ایران
ناصر باقری مقدم – پژوهشگاه نیرو- ایران

چکیده:

امروزه، رویکرد ذینفعان از اهمیت ویژه ای در مدیریت سازمان ها (اعم از خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی ) برخوردار است. مفهوم ذینفع از ابتدای ورود به ادبیات مدیریت تا کنون، در ح وزه های مختلف از جمله، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه ، برنامه ریزی بنگاه، تئوری سیستم ها ، تئوری سازمان و مسئولیت های اجتماعی و مدیریت استراتژیک تئوریزه و به کارگرفته شده است . آخرین فعالیت های آکادمیک و عملی در این حوزه، مرتبط با تئوری ذینفعان بنگاه و مباحث دینامیک ذینفعان است. براین اساس، تکنیک های مختلفی برای شناخت و تحلیل ذینفعان توسعه یافته است که از تکنیک های ساده آغاز می گردد که می تواند در مطالعاتی با اهداف مختلف به کار رود و به تکنیک های پیچیده تر و کاملتر می انجامد که قطعا باید متناسب با منظور تحقیق انتخاب شوند. در این مقاله، تکنیک های شناخت و تحلیل ذینفعان و تعیین ذینفعان کلیدی سازمان با توجه به کاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک سازمان های دولتی و غیرانتفاعی مورد بررسی قرار می گیرد و مدل تدوین شده برای برق منطقه ای گیلان ارائه و نتایج پیاده سازی آن تشریح می شود.