سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد دانشکده عمران پردیس فنی دانشگاه تهران
سارا نظیف – دانشجوی دکتری عمران- مهندسی اب دانشکده عمران پردیس فنی دانشگاه تهران
امیر خواجه زاده خندان – کارشناس ارشد عمران- مهندسی محیط زیست

چکیده:

از جمله مشکلاتی که همواره در تمام نقاط کشور ما مطرح بوده و خسارات فراوانی را نیز به دنبال داشته، پیامدهای خشکسالی است. حوزه آبریز اهرچای با وجود منابع آب سطحی قابل توجه به دلیل عدم وجود تاسیسات تنظیم و ذخیره سازی مناسب منابع آب و یا عدم بهر برداری صحیح از آنها، از آسیب پذیری قابل توجهی در شرایط خشکسالی و ترسالی برخوردار بوده است. احداث سد ستارخان به مقدار قابل توجهی آسیب پذیری منطقه را کاهش داده است ولی هنوز لزوم برنامه ریزی جامع در مدیریت منابع و مصارف کاملا مشهود بوده و جامع نگری در مدیریت منابع آب حوزه اهرچای در شرایط خشکسالی، ضروری می باشد. در مقاله حاضر ساختار مطالعات جامع خشکسالی صورت گرفته در حوزه آبریز اهرچای تشریح می گردد. در راستای این مطالعات سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری و نیز مدیریت اطلاعات تدوین شده اند. این مدلها قابلیت استفاده از نتایج مطالعات را تا حد زیادی بهبود بخشیده و امکان به روزسازی مطالعات در هر زمان را فراهم می سازد. با استفاده از این نگرش به مدیریت منابع آب می توان خسارات ناشی از خشکسالی را تا حداقل ممکن کاهش داده و اولویت تامین نیازهای بخش های مختلف مصرف کننده آب را تعیین نمود.