مقاله جايگاه ايران در بازار انرژي آسياي مركزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1386 و بهار 1387 در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه 127 تا 146 منتشر شده است.
نام: جايگاه ايران در بازار انرژي آسياي مركزي
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله آسياي مركزي
مقاله بازار انرژي
مقاله ايالات متحده آمريكا
مقاله روسيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: همت خواه مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله پيش رو به نقش و جايگاه ايران در بازار انرژي آسياي مركزي اشاره دارد. در اين تحقيق نويسنده ضمن بررسي موقعيت جمهوري اسلامي ايران در عرصه نفت و گاز، به شناسايي موانع و تهديدات موجود براي ايران در بازار انرژي حوزه آسياي مركزي از جمله حضور ايالات متحده آمريكا به عنوان بازيگر فرامنطقه اي و روسيه به عنوان بازيگر عمده منطقه اي پرداخته و با تمركز بر روابط ميان كشورهاي آسياي مركزي در اين دو سطح، به ارايه فرصت ها و راهكارهاي مناسب جهت ايفاي يك نقش فعال از سوي ايران در بازار پرمشتري انرژي آسياي مركزي مي پردازد. هريك از دو كشور ياد شده تلاش دارند تا كنترل انرژي را در قالب خاصي پيگيري نمايند. آمريكا درصدد حداكثرسازي پايگاه خود براي كنترل مدار انتقال انرژي و قيمت انرژي مي باشد. در حاليكه روسيه نگرش توليدي و نقشي در بازار جهاني دارد.