مقاله جايگاه دانش روان شناسي محيطي در ساختمان هاي بلندمرتبه با رويكرد معماري پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در هويت شهر از صفحه 29 تا 38 منتشر شده است.
نام: جايگاه دانش روان شناسي محيطي در ساختمان هاي بلندمرتبه با رويكرد معماري پايدار
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بناي بلند مرتبه
مقاله روان شناسي محيطي
مقاله معماري پايدار
مقاله نيازهاي رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور سيدعبدالهادي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي نيا مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: غيايي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به رشد جمعيت و شهرنشيني، راهبرد بلندمرتبه سازي، در زمان حاضر رواج يافته  است. بعلت تجميع كاربران در سطحي محدود و بهره گيري قابل توجه از منابع انرژي در ساختمان هاي بلند، لازمست تا رويكرد پايداري در فرآيند طراحي و مرحله بهره برداري مورد توجه قرار گيرد
نظر به اهميت رفتار کاربران در تحقق اهداف معماري پايدار و با توجه به آنکه در پژوهش هاي انجام شده، بندرت به جنبه هاي روان شناختي و رفتارهاي مرتبط با اين رويکرد پرداخته شده است؛ لذا در اين نوشتار تلاش شده است پيوند ميان حوزه هاي روان شناسي و معماري مدنظر قرار گيرد. پژوهش حاضر، با مبنا قرار دادن هرم نيازهاي مازلو، به شناخت راهبردهايي در جهت ترويج رفتارهاي پايدار پرداخته است. بعلاوه در ادامه با موثر دانستن «نگرش» در شكل دهي به رفتار، راهبردهاي «آموزش» و «مديريت منابع» را پيشنهاد نموده و در پايان دانش روانشناسي محيطي را به مثابه بستري براي ترويج رفتارهاي پايدار توسط كاربران معرفي کرده است.