مقاله جايگاه عقل و وحي در هندسه معرفت بشري: تحليل و بررسي ديدگاه آيت اله جوادي آملي درباره منزلت عقل در هندسه معرفت ديني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در معرفت فلسفي از صفحه 37 تا 66 منتشر شده است.
نام: جايگاه عقل و وحي در هندسه معرفت بشري: تحليل و بررسي ديدگاه آيت اله جوادي آملي درباره منزلت عقل در هندسه معرفت ديني
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقل
مقاله نقل
مقاله وحي
مقاله ايمان
مقاله دين
مقاله معرفت ديني
مقاله علم
مقاله اسلامي سازي علم
مقاله مکتب تفکيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فنايي اشکوري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاريخ انديشه بشر گواهي مي دهد که پرسش کهن از نسبت عقل و ايمان يا علم و دين، همواره به دنبال پاسخ هايي تازه بوده است. کوشش براي فهم نسبت اينها، به ويژه براي دينداراني که در عصر شکوفايي علم مي زيند و در چنين عصري مدعي ساماندهي زندگي فردي و جمعي انسان با بهره گيري هم زمان از علم و دين اند، ضرورتي اجتناب ناپذير است. حکيم متاله و مفسر معاصر، آيت اله جوادي آملي، از عالماني است که با عنايت به اين ضرورت، اهتمامي بليغ به طرح اين مساله ورزيده و تاملاتش را در اين باب عرضه نموده است. از نگاه اين حکيم، عقل جزئي از دين است، نه در مقابل آن. بنابراين، فرض ناسازگاري آنها نامعقول است. آنچه ممکن است در آغاز روي دهد تعارض عقل و نقل است که راه حل هاي آن از ديرباز در علوم و معارف اسلامي مطرح بوده است. نوشتار حاضر کوششي است براي فهم، تحليل، و نقد نظريه استاد جوادي آملي در اين باره.