سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه رحمانی – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
سعید گل محمدی هریس – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

جایابی و تعیین ظرفیت بهینه خازن های موازی به منظور کاهش تلفات توان و انرژی و بهبود پروفایل ولتاژ و استفاده از حداکثر ظرفیت خطوط انتقال یکی از مسائل مرسوم در طراحی و کنترل سیستمهای قدرت است استفاده از خازنهای موازی پروفیل ولتاژ را بهبود بخشیده و تلفات سیستم را کاهش داده و از ظرفیت خطوط انتقال برای انتقال توان اکتیو بیشتری می توان استفاده کرد خازن ها با کاهش انتقال توان راکتیو خط از محل تولید تا محل نصب خازن جریان خطوط را کاهش داده و در نتیجه تلفات را در مسیر جریان کاهش دهند. اکثر روشهایی که در سیستمهای قدرت بکاررفته اند دارای مشکلاتی میب اشند. الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای جدیدی است که به منظور بهینه سازی بکاررفته و با استفادها ز مکانیزم تکامل طبیعی مقدار بهینه تابع هدف را جستجو می کند نتایج تجربی در بسیاری از کاربردها نشان میدهند که جواب نهایی معمولا بسیار نزدیک به جواب بهینه است