سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
آرش مهاری – دانشگاه تبریز
افشین مهاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:
با افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی، شبکه-های توزیع انرژی الکتریکی در معرض افزایش تلفات توان اکتیو و راکتیو و افت ولتاژ شدید هستند. در سال های اخیر با توسعه انواع تکنولوژیهای منابع تولیدپراکنده، و صرفه اقتصادی آنها، استفاده از این منابع افزایش یافته است. خازن های جبران ساز توان راکتیو موازی نیز ادواتی هستند که با تزریق توان راکتیو به شبکه توزیع علاوه بر بهبود پروفیل ولتاژ، قسمتی از ظرفیتشبکه را آزاد و علاوه بر آن باعث کاهش تلفات می شود. در این تحقیق روشی بر اساس الگوریتم رقابت استعماری برای جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به همراه خازنهایموازی ارایه شده که تابع هدف آن بر اساس کاهش تلفات توان اکتیو تعریف شده است. کارایی روش ارایه شده بر روی دو شبکه استادارد 33 شینه و 69 شینه نشان داده شده. نتایج نشان می دهد با وجود تابع هدف تعریف شده بر مبنای کاهش تلفات اکتیو، پروفیل ولتاژ نیز بهبود یافته و تلفات راکتیو به مقدار زیادی کاهش یافته است.