سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد حسین دیده بان – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مهندسی برق، تبریز، ایران
سعید قاسم زاده – دانشگاه تبریز، دانشکده برق و کامپیوتر، تبریز،ایران
روشنک رضائی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مهندسی برق، تبریز، ایران

چکیده:
دراین مقاله رله ثانویه خطوط به عنوان یکی از اصلی ترین ادوات حفاظتی شبکه توزیع با منابع تولید پراکنده (DG) مورد جایابی همزمان قرار خواهد گرفت. تابع چندهدف مساله کمینه سازی شاخص های قابلیت اطمینان و کاهش تلفات توان است. انتخاب شاخص های قابلیت اطمینان براساس ایجاد مصالحه بین رضایت مشتری و فروشنده است از این رو شاخص های قابلیت اطمینان هزینه انرژی توزیع نشده (CENS) متوسط مدت زمان خاموشی سیستم (SAIDI) متوسط تعداد دفعات قطعی سیستم SAIFI و شاخص تعداد متوسط قطعی(MAIFI) مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند. برای اثبات برتری جایابی همزمان پیشنهادی نتایج آن با جایابی های غیر همزمان مورد مقایسه قرار می گیرد، که برای این منظور سه سناریو پیشنهاد می شود:1- جایابی رله سپس DGا2- جایابی DG سپس رله و 3- جایابی رله در حضور DG مساله فوق با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) حل شده و بخشی از شبکه واقعی توزیع استان اردبیل به عنوان شبکه نمونه اصلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.