سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طیبه بهمن یاریان – کارشناس ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان امروز را به شدت تحت تأثیر قرار داده،تا جائیکه در انتهای قرن 20 موجب بروز شعار دهکده ی جهانی شد در دهه ی اول قرن بیستم و یکم هم با ابداعات نوین وو تازه پا را از این هم فراتر نهاد و با استفاده از رایانه و اینترنت زندگی بشر را در تمامی ابعادمتحول ساخت . دامنه ی تغییرات حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها منحصر به ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی نمی شود . بلکه به عنوان ابزاری نیرومند آموزش را که مهمترین رکن بقاء و رشد جوامع است نیز در برگرفته . استفاده از فناوری ها در تمامی مراحل یاددهی ، یادگیری به عنوان یک اصل اساسی تلقی شده و ظهور فناوری لازم می دارد تا جوامع و مؤسسات آموزشی در زمینه ی آموزشهای مداوم و همگانی سرمایه گذاری کنند. همچنین استفاده از فناوری ها و تعیین یک جایگاه کلی در آموزش و پرورش سبب شده تا یادگیری بیشتری در خارج از کلاس درس صورت گیرد، شرایط زمانی و مکانی محو شده ، شرایط و تفکیک سنی از بین رفته و آموزش به صورت امری اجتماعی با تأکید بر همکاری ، مشارکت و با محوریت فرد بوجود آمده. هدف اصلی این مقاله ، شناخت جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فراینده یاددهی -یاد گیری است : برای رسیدن به این هدف پس از مقدمه ای کوتاه در مورد موضوع به شرح روش کار مقاله پرداخته شده در ادامه به رویکرد های متفاوت آموزش و یادگیری پرداخته شده ، سپس نقش ICT را درد اثر بخشی یاددهی و یادگیری شرح داده ، همچنین مطالبی از قبیل ضرورت به کار گیری (ICT) در آموزش ، آموزش الکترونیک ، کاربرد ها و عملکرد های فناوری اطلاعات و در نهایت به یک نتیجه گیری پیشنهاد های مناسب پرداخته شده است.