سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود آخوندمهریزی –

چکیده:

با پایان جنگ سرد ساختار امنیت بین الملل متاثر از فروپاشی نظام دو قطبی متحول گردیده و در شرایط کنونی نظام اقتصادی سیاسی جهانی ساختار نوین امنیت در جهان را تشکیل میدهد این نظام که ناظر بر تعامل حوزه ها مولفه ها و عناصر سیاسی و اقتصادی سرمایه داری جهانی می باشد امنیت را در سطوح گوناگون جهانی، منطقه ای و حتی ملی تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب ساختاربندی اقتصاد سیاسی امنیت در دستور کار قرار گرفته است.