سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن نامی –

چکیده:

نظام ژئوپلیتیک (زمین سیاسی) جهانی بر اساس مناسبات قدرت شکل می گیرد و عناصر و سطوح قدرتمند در سیستم بین المللی سعی می کنند برفرایندها و کارکردهای سیستم تاثیر گذاشته و آن را در مسیر اهداف خودشان به کار بگیرند قدرت ملی مشخص کننده جایگاه هرکشور دراین سیستم ودست یافتن به قدرت ملی بیشتر یکی از مهمترین اهداف هر نظامی سیاسی است.