سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نرگس خانی – دانش آموخته رشته تغذیه دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین-اهواز
روح اله ابراهیمی – دانش آموخته رشته تغذیه دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین-اهواز
سعید مختارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه کشاورزی و منابع ط

چکیده:

پروبیوتیک یک مکمل جیر های میکروبی است که از طریق تأثیر بر مجرای روده برای میزبا ن مفید می باشد. پروبیوتیک ها به طور گسترده ای برای آماده سازی محصولات لبنی مورد استفاده قرار می گیرند. در مطالعات انسانی اثرات مرتبط با سلامتی شامل تسکینعدم تحمل لاکتوز و افزایش ایمنی همراه با مصرف پروبیوتی کها گزارش شده است. مدارکی وجود دارد که پروبیوتیک ها در کاهشخطرات اسهال های روتاویروسی و سرطان راست روده نقش دارند. پری بیوتیک ها اجزاء غذایی غیر قابل هضمی هستند که به وسیله تحریک رشد یا فعالیت تعدادی از باکتر یها در کولون برای میزبانخود مفید هستند. کارهایی که در مورد پری بیوتیک ها شده است محدود است و تنها مطالعاتی که بر روی اینولین انجام شده اطلاعات کافی برای ارزیابی امکان استفاده از آنها به عنوان اجزاء غذایی عملکردی را در اختیار قرار داده است. در حال حاضر، ادعای اینکه پری بیوتیک ها می توانند باعث کاهش خطرات بیماری ها شوند تنها به صورت آزمایشی مطرح شده است و پژوهش های بیشتری مورد نیاز است. از جمله ادعاهایی که وجود دارد، رفع یبوست، کاهش اسهال و کاهش خطرات پوکی استخوان، تصلب شریا نها، چاقی و دیابت نوع 2 هستند. ترکیب پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها هنوز مطالعه نشده است. احتمالاً این ترکیب بقاء باکتر یهای بخش فوقانی مجرای گوارش را بهبود می بخشد که به موجب آن اثرات آنها در روده بزرگ زیادتر می شود. به علاوه ترکیب آنها م یتواند اثرات افزایشی یا همکاری کننده داشته باشد