سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید فلقی – دانشگاه بیرجند، بخش مهندسی برق، گروه قدرت- بیرجند
مریم رمضانی – دانشگاه بیرجند، بخش مهندسی برق، گروه قدرت- بیرجند دانشگاه تربیت مدرس
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق- تهران

چکیده:

نصب سکسیونرها روی فیدرهای فشارمتوسط یکی از راهکارهای عمده برای ارتقاء سطح قابلیت اطمینان شبکه های توزیع، است . در این مقاله با توجه به محدودیت بودجه طرح و درنظر داشتن ملاحظات فنی و اقتصادی، سه مدل برای مکان یابی سکسیونرها در شبکه های توزیع ارائه شده است . در مدل اول، هدف، تعیین وضعیت قرارگیری سکسیونرها به صورتی است که ضمن رعایت محدودیت حداکثر بودجه طرح، هزینه های تجهیزات، تعمیر و نگهداری و خاموشی ها کمینه گردد . در مدل دوم، هدف اصلی تعیین بهترین نحوه صرف منب ع مالی در دسترس در شبکه های توزیع به نحوی است که بیشترین بهبود را در قابلیت اطمینان بوجود آورد . در مدل سوم نیز دست یابی به حد مشخصی از قابلیت اطمینان با صرف کمترین هزینه، به عنوان هدف منظور شده است . برای بهینه سازی مسأله از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است . کارایی مدل های پیشنهادی از طریق اجرای آزمایش هایی روی شبکه توزیع مربوط به باس 2-RBTS نشان داده شده است.