سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامبیز اکیا – شرکت برق منطقه ای غربایران ، کرمانشاه ، 22 بهمن
علی اشرف کرمی – شرکت برق منطقه ای غربایران ، کرمانشاه ، 22 بهمن
حسین کیانی – شرکت برق منطقه ای غربایران ، کرمانشاه ، 22 بهمن

چکیده:

پست های فیوزی بدلیل هزینه تمام شده پا یین و سرعت در اجرا معمولاً در بعضی از مناطق دوردست و با تراکم جمعیت پایین در ایران احداث می گردد. از جمله مشکلات این پست ها قابلیت اطمینان پایین ، عدم حفاظت مطمئن و انجام فرامین بصورت دستی و غیر اتوماتیک می باشد. در راستای حل مشکلات فوق با طراحی و افزو دن تجهیزات کنترلی و حفاظتی ، پست فیوزی به پست کلیددار با قابلیت حفاظت مطمئن تبدیل گردید. با انجام این کار تامین حفاظت کامل ترانسفورماتورهای قدرت و کمپکت ، کنترل اتوماتیک ولتاژ ، افزایش ضریب ایمنی عوامل انسانی ، امکان تشخیص به موقع خطا ، انجام مانورهای مطم ئن ، افزایش ضریب پایداری سیستم و امکانانجام فرامین قطع و وصل از اتاق کنترل حاصل گردید. با توجه به مزایای فوق و نیز سهولت اجرا و مقرون به صرفه بودن ، پ یشنهاد می گردد بجای پست های فیوزی از پست های کلیددار پیشنهادی استفاده گردد