مقاله جداسازي کادميوم با استفاده از جاذب جديد نانو تيوپ کربن و کربن فعال GA-2009 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: جداسازي کادميوم با استفاده از جاذب جديد نانو تيوپ کربن و کربن فعال GA-2009
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادميوم
مقاله نانوتيوپ چندلايه کربن
مقاله کربن فعال
مقاله آلاينده هاي آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوريان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيان فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي منابع آب به فلزات سنگين يکي از مسايل مهم زيست محيطي در سطح جهاني است. به دليل بالا بودن سطح سميت کادميم و تمايل آن به تجمع دربافت هاي زنده، حذف آن اهميت زيادي دارد. درباره حذف يا کاهش يون کادميوم موجود در آب آلوده بوسيله نانوتيوپ چندلايه اي کربن (MWCNTs) مطالعات کمي انجام گرفته است. هدف از اين تحقيق، تعيين ميزان جذب کادميوم در شرايط دمايي ثابت در بستر آلژينات كلسيم کروي شکل حاوي نانوتيوپ كربن چند جداره و كربن فعال (پودر) با حفره هاي نانو مي باشد. تغييرات pH نشان داد که بالاترين مقدار جذب در pH=6 صورت مي گيرد. زمان تعادل رسيدن جذب روي نانوتيوپ چند لايه کربني در زمانهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. مطالعات بعدي روي مقدار جذب يون کادميوم بر روي گويچه هاي آلژينات كلسيم حاوي كربن فعال و گويچه هاي نانو تيوپ كربني صورت گرفت و نتايج با يكديگر مقايسه گرديد. افزايش وزني كربن فعال و گويچه هاي نانو تيوپ كربني بر روي جذب كادميم مطالعه گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد که در شريط مساوي ميزان جذب نانو تيوپ چند لايه کربن و کربن فعال بترتيب برابر ۱٫۲۸ و ۱٫۱۲ ميلي مول بازاي هر گرم جاذب بدست آمد که بيانگر جذب بالاتر نانو تيوپ چند لايه کربن مي باشد.
ظرفيت هاي جذب بدست آمده در مقايسه مقادير گزارش شده بيشترين ميزان جذب کادميوم را نشان مي دهد.