سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ریحانه ریخته گران – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید صدری – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمود طاهری – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

جداسازی عناصر تصویر جزو پردازش های سطح پایین درتصاویر است که بسیاری از پردازش های سطح بالا بر اساس آن صورت می گیرد. در این مقاله، یک مدل گروه بندیبیزی به منظور پیدا کردن محتمل ترین بر چسب گذاری ممکن برای پیکسل های یک تصویر، مورد بررسی قرار گرفته است. در تصاویر طبیعی، معمولا پیکسل های همسایه خواص مشابهی دارند. در چارچوب احتمالاتی، چنین ویژگی توسط میدان تصادفی مارکف (MRF) بیانمی شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل های MRF، با رویکرد بیزی به مساله جداسازی تصویر، محتمل ترین برچسب گذاری ممکن با توجه به کاربرد مورد نظر از تصاویر رنگی به دست آید. نتیجه اعمال این شیوه بر دو تصویر با نواحی ناهمگنارائه شده است. همانطور کهنتایج نشان می دهند. الگوریتم توانسته جداسازی خوبی از نواحی تصاویر به دست دهد.