سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامیار رضایی درستکار – دانشجویان دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهرداد پاشازاده –
پوریا معبودیان –
مهدی امجدی شندی –

چکیده:

هدف اصلی از این مطالعه بدست آوردن مایه کشت ضدمیکروبی برای فرایند خمیر مایه است برای این هدف 60 نمونه از دستگاه های مغاز ه های نانوایی مختلف در سطح شهر تبریز جمع آوری شد ملاک شیمیایی و میکروبیولوژی از این نمونه ها مورد آنالیز قرارگرفت سویه های باکتری های اسید لاکتیک دارای فعالیت ضدمیکروبی ایزوله کننده و همسان کننده هستند خاصیت متابولیکی مجموع تولیداسید اسید ارگانیک و دیاستیل و خصوصیت فعالیت آنزیمهای پروتئولیتیک و آمیلولیتیک از سویه های انتخابی معین شد سویه هایی با بهترین پتانسیل از مایه خمیر مایه شامل L.brevis ssp. Lindneri 2103, L. viridenscens 241,242,Pediococcus sp. E5 and L. delbrueckii F5 می باشد.