سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
قاسم شاهمرادی – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، گروه پژوهشی پسمانداری
شیدا انصار – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، گروه پژوهشی پسمانداری
علیرضا خانچی – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، گروه پژوهشی پسمانداری
ندا اکبری – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، گروه پژوهشی پسمانداری

چکیده:
در این کار تحقیقاتی، جدا سازی یون های ساماریم و گادولینیم در محیط آبی توسط دو نوع رزین آغشته به عامل های استخراج کننده مورد بررسی قرار گرفت. یکی از آن ها، رزین آمبرلیت XAD-4 آغشته به دی ( 2- اتیل هگزیل) فسفریک اسید (D_2 HEPA) و دیگری ، همان رزین آمبرلیت آغشته به مخلوط D_2 HEPA و تری بوتیل فسفات (TBP) با نسبت (TBP: D_2 HEPA) برابر با 3 :1 بود. نتایج حاصل از شویش ساماریم با اسید نیتریک 2/0 مولار که در فرایند جداسازی آن یون از گادولینیوم در ستون کروماتوگرافی انجام گرفت، نشان داد که رزین اصلاح شده حاوی مخلوط D_2 HEPA – TBP با نسبت 1:3، توانمندتر از رزین آغشته به D_2 HEPA، است، بطوری که تهیه ساماریوم با عیار 95 درصد با بازیابی بالا در این روش امکان پذیر بود.