سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کمال صابریان – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای گروه پژوهشی شیمی تهران
نعمت منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فراوری موادمعدنی
عباس سام – عضوهیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

زیرکونیم و هافنیم دو عنصر بسیار با اهمیت درصنایع هسته ای به شمار می آیند از زیرکونیم به دلیل جذب پایین نوتروندرغلاف میله های سوخت استفاده می شود از آنجایی که هافنیم نسبت به زیرکونیم جذب نوترون بالاتری دارد لذا این عامل بهعنوان یک عنصر مزاحم باید از زیرکونیم جدا گردد دراین تحقیق فرآیند جداسازی زیرکونیم از هافنیم محصول کارخانه تولید زیرکونیم ZPP) اصفهان به روش استخراج با حلال درمحیط اسید نیتریک و با استفاده از تری بوتیل فسفات TBP به عنوان حلال و کروزن به عنوان رقیق کننده مورد بررسی قرارگرفت اثرعواملی مانند غلظت اسید نیتریک غلظت نمک نیترات سدیم غلظت حلال غلظت زیرکونیم در فاز آبی زمان اختلاط دوفاز دورهمزن و نسبت فازی برروی فرآیند جداسازی این دو عنصر مورد مطالعه قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان دادند که درغلظت 5 مولار اسید نیتریک غلظت 1 مولار نمک نیترات سدیم غلظت 60% حجمی TBP و 40% حجمی کروزن درفاز آلی و درزمان 5 دقیقه و دورهمزن 500 دور در دقیقه با نسبت فازی 1/5 شرایط بهینه حاصل میشود.