سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داریوش سوری – آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک حالت جامد- دانشکده فیزیک- دانشگاه علوم پایه
رضا سپه وند – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان

چکیده:

در این پژوهش، نمونه های توده ای و لایه های آمورف TeO2-V2O5- Sb2O3 به روش فرونشانی سریع مذاب تهیه شده اند . ضریب جذب نوری لایه های آمورف در ناحیه فرابنفش- مریی تعیین شده است و نشا ندهنده افزایش گاف انرژی با افزایش سهم Sb2O3در لایه ها می باشد. مقادیر گاف انرژی برای گذارهای مجاز غیر مستقیم با استفاده از رابطه تاوک بدست آمده است. براساس داده های جذب نمونه ها در ناحیه فرابنفش- مریی ، پهنای انرژی حالتهای دنباله ای نواری نیز تعیین شده است.