سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدمهدی عباسی – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
بهزاد رجبی – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
احسان مظفری – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:
امروزه دستیابی به سوخت های پاک باکارایی مناسب به منظور کنترل آلودگی های زیست محیطی و همچنین امکان استفاده بهینه از آلاینده ها جهت افزایش تولید سوخت های پاک از طریق جذب و دفع آلاینده های زیست محیطی از دغدغه های اصلی دولت هاست .در این تحقیق سعی شده است با جذب آلاینده دی اکسید کربن از جریان گازهای خروجی تجهیزات و دستگاه ها تاثیرات آن بر افزایش تولید سوخت پاک بررسی گردد. یکی از روش های تولید دی متیل اتر بعنوان سوخت پاک،روش آبگیری از متانول است که بدلیل دسترسی به اطلاعات طراحی طرح های متانولی در کشور ،ارزیابی تاثیرات و مشاهده افزایش تولید متانول و به تبع آن تولید دی متیل اتر از طریق جذب و بازگشت دی اکسید کربن در این طرحها مورد تحلیل قرار گرفته است