سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر فولادی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
طاهره کاغذچی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله جذب کادمیوم از محلولهای آبی بر روی کربن فعال با استفاده از روش ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفت. در طی انجام آزمایشات دو کربن فعال PAC: کربن فعال ساخته شده از ضایعات کشاورزی – پوست بادام و CAC: کربن فعال تجاری، بعنوان جادب مورد استفاده قرار گرفتند. با افزایش PH، میزان جذب کادمیوم نیز بیشتر شده بطوریکه بالاترین میزان جذب (۸۳/۵% توسط PAC و ۸۲/۶% توسط CAC برای محلول با غلظت اولیه ۱۰۰mg/L ) در محدوده PH=8-12 مشاهده شد. داده های بدست آمده تطابق خوبی با مدلهای ایزوترم جذب فرندلیچ و لانگمور ازخود نشان دادند که البته مطابقت نتایج با مدل فرندلیچ بهتر بود. بالاترین میزان ظرفیت جذب (که ازمطابقت ایزوترم های گفته شده با مقادیر جذب در زمان ۴hr و دمای ۳۰ درجه سانتی گراد بدست آمدند) به ترتیب ۷۵/۵۳ و ۹۳/۴۶ برای CAC , PAC بود.