سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عدنان مرادیان – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، گروه بهر هبرداریایران
حمید آب روشن – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، گروه بهر ه برداریایران

چکیده:

نیروگاه های حرارتی به عنوان یکی از بزرگترین منابع انتشار دی اکسیدکربن در جو می باشند. در صورت جداسازی CO موجود در گازهای خروجی از نیروگاه ها، به ویژه نیروگاه های بخاری، از یکسو آلودگی محیط زیست کاهش یافته و از طرف دیگر می توان دی اکسیدکربن بدست آمده را در صنایع مختلفی منتشر شده توسط نیروگاه ها بکار برد . از آنجا که حجم CO بسیار بالاست، مناسبترین کاربرد دی اکسیدکربن حاصل از آنها، تزریق در مخازن نفتی است . با اینکار میزان برداشت نفت از مخازنی که فشارشان افت نموده، به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت . هم اکنون افزایش فشار مخازن نفتی با تزریق گاز طبیعی تحقق می یابد. بدین ترتیب، با جایگزین امکان صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی بوجود کردن CO خواهد آمد و می توان این ماده ارزشمند را در سایر بخش ها مصرف نمود . در ا ین مقاله، پتانسیل انجام چنین فعالیتهایی در کشور مرور گردیده و به مزایای آن اشاره شده است . لازم به ذکر است که مراحل مقدماتی موضوع فوق الذکر با همکاری شرکت ملی نفت ایران – مدیریت پژوهش و فن آوری، آغاز شده است و این مقاله ماحصل پژوهش های اولیه در زمینه مذکور می باشد.