سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
آرش رحیمی پوستین دوز – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
فرهاد خوشبخت – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران.
مجید نبی بیدهندی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک، تهران، ایران

چکیده:
شکستگی های طبیعی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتار هیدرولیکی مخازن نفت و گاز هستند. نگارهای متداول چاه پیمایی به دلیل قدرت تفکیک پایین قادر به شناسایی این ناهمگنی های کوچک مقیاس (ترک ها و شکستگی ها) مخازن هیدروکربوری نیستند، در حالی که این ناهمگنی ها و زون های شکسته تاثیر به سزایی در کیفیت مخزن و تعیین دقیق تر پارامترهای پتروفیزیکی از جمله اشباع شدگی داشته و شناسایی محل دقیق این زون ها برای عملیات تکمیل چاه، شکستگی هیدرولیکی و تعیین موقعیت چاه های انحرافی و افقی بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از مخازن کربناته دارای شکستگی می باشند بنابراین همان طور که ذکر شد در چنین مخازنی نیز ارزیابی این شکستگی ها از ملازمات مدل سازی های مخزنی می باشد. واضح است که بررسی مغزه و داده های حاصل از آن کمک زیادی به ارزیابی مخازن و شناسایی عناصر زمین شناسی می کند؛ ولی با توجه به محدودیت های اساسی مغزه های حفاری ازجمله هزینه بالای تهیه مغزه، جهت دار نبودن و ضریب بازیافت پایین در زون های شکسته همواره امکان استفاده از مغزه ها نیست. امروزه نگار های تصویری ابزار مفید تری برای مطالعه شکستگی ها هستند. هدف اصلی این تحقیق معرفی ابزار نگاربرداری تصویری FMI و بررسی نقاط قوت و ضعف آن در ارزیابی های مخزنی می باشد. در واقع کارآمدترین ابزار برای مطالعه ویژگی های شکستگی ها، نگار های تصویری هستند. این نگار ها هم چنین امکان تعیین نوع، جهت یابی، بازشدگی و ژرفای دقیق شکستگی ها را فراهم می کنند