مقاله جلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي در نگاره هاي خاوران نامه مکتب شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار – تابستان 1388 در مطالعات هنر اسلامي از صفحه 43 تا 57 منتشر شده است.
نام: جلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي در نگاره هاي خاوران نامه مکتب شيراز
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگارگري مکتب شيراز
مقاله خاوران نامه
مقاله مضامين مذهبي
مقاله ملي و حماسي
مقاله امام علي (ع)
مقاله شاهنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تاريخ سرزمين ايران، حماسه پهلوانان و قهرمانان بسيار چه در اساطير کهن و چه در وقايع تاريخي، نقش بسته است. حماسه ها که توصيفگر تاريخ، فرهنگ و آيين سرزمين ايران است خود سراسر صحنه ي دلاوريها، رزمها، شادي ها و غمهاي مرداني است که هر کدام نمونه، نماد و سمبلي از ويژگيهاي برتر هستند. در وجهي ديگر ايران در طول تاريخ 1400 ساله از صدر اسلام، محل و ماوايي براي دوستداران پيامبر (ص) و اهلبيت ايشان بوده است. اين مهر و علاقه، مردم ايران را بر آن داشت تا در کنار قهرمانان اسطوره اي خود، برترين پهلوان نامدار عالم، يار و ياور پيامبر اکرم (ص)، حضرت علي مرتضي (ع)، و دلاور سپاه اسلام را هرگز فراموش نکنند. وجه مشترک قهرمانان کهن ايران و دلاوران مسلمان، پاک کردن اين سرزمين از پليدي، بدي و اهريمن است.
اين عناصر در اشعار ابنحسام خوسفي در مثنوي خاوران نامه به زيبايي قابل مشاهده است. اين مثنوي و نسخه مصور آن که به لحاظ ادبي و هنري، مشهورترين مثنوي شيعي است و به زندگاني و دلاوري هاي حضرت علي (ع) مي پردازد، متعلق به مکتب شيراز در دوران ترکمنان در سده پانزدهم/ نهم است. اين نسخه داراي 155 قطعه نقاشي است که اينک 115 قطعه آن در کتابخانه کاخ گلستان نگهداري مي شود.
اهداف مقاله:
1- تطبيق و مقايسه تا نمادها و جلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي موجود در نگاره هاي خاوران نامه با نمونه هاي مشابه در شاهنامه فردوسي
2- شناخت ويژگي هاي هم سان مضموني در دو نسخه خاوران نامه و شاهنامه فردوسي
14 نگاره از نسخه خطي خاوران نامه انتخاب شده اند. اين مقاله به روش تاريخي، تحليلي و توصيفي با استفاده از اطلاعات منابع کتابخانه اي گرد آوري شده است.
سوالات موردنظر :
1- جلوه هاي حماسي، ملي و مذهبي نسخه خطي خاوران نامه کدام است؟
2- وجوه اشتراکي عناصر حماسي، ملي و مذهبي اين نسخه يا شاهنامه فردوسي چيست؟