مقاله جنبه هاي تاريخي كتابخانه هاي عمومي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه 169 تا 192 منتشر شده است.
نام: جنبه هاي تاريخي كتابخانه هاي عمومي ايران
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتابخانه هاي عمومي
مقاله تاريخ
مقاله قوانين و مقررات
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش پيدايش و تحول كتابخانه هاي عمومي ايران در مقايسه با جنبش كتابخانه هاي عمومي در كشورهاي آمريكا و انگليس (به لحاظ تاريخي) و همچنين رهنمودهاي ايفلا و يونسكو مورد بررسي قرار گرفته است. مهم ترين يافته پژوهش حاضر اين است كه جنبش كتابخانه هاي عمومي ايران مانند كشورهاي پيشگام در اين راه يعني آمريكا و انگليس، توسط مردم و روشنفكران شكل گرفت. اما در ايران بر عكس كشورهاي آمريكا و انگليس قوانين روز به روز از مشاركت مردم و كتابداران در امور كتابخانه هاي عمومي كاسته و باعث برخي مشكلات و نارسايي ها شده است. يكي ديگر از يافته هاي اين پژوهش اين است كه چارچوب قانوني و مالي كتابخانه هاي عمومي كشور ايران نيز هم اكنون با رهنمودهاي ايفلا و يونسكو در سال 2001 هم خواني چنداني ندارد. و به دليل عدم توجه به نيازهاي محلي، كودكان و گروه هاي خاص، كتابخانه هاي عمومي ايران از كاركردها و ماهيت و رسالت اصلي خود دور شده اند. بنابراين به نظر مي رسد قوانين مربوط به كتابخانه هاي عمومي ايران نياز به بازنويسي دارد، به گونه اي كه مشاركت مردم از طريق شوراهاي محلي و متخصصان علوم كتابداري و اطلاع رساني پر رنگ تر شود. مقاله حاضر علاوه بر ارايه يافته هاي پژوهش، مي تواند مقدمه اي براي تحقيقات كيفي و تاريخي بيشتر در اين زمينه باشد.