سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود افشار – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی جعفر پور –

چکیده:

در این مقاله با ترکیب عملگرهای فشردگی و چهار فوتونی، عملگری می سازیم که هامیلتونی نوسانگر ناهم آهنگ مرتبۀ چهار تعمیم یافته را به هامیلتونی نوسانگر هم آهنگ تبدیل می کند و به این وسیله توابع ویژه و ترازهای انرژی محاسبه می گردند. تبدیل عملگرهای آفرینش و نابودی معمولی تحت این عملگر، مد جدیدی از عملگرهای آفرینش و نابودی را به دست می دهد که به کمک آنها نوع تعمیم یافته ای از حالت های هم دوس چهار فوتونی را میسازیم. این حالت ها در شرایط خاص به حالت های هم دوس، حالت های عددی جابه جا شده، حالت های فشرده، حالت های عددی فشرده، حالت های چهار فوتونی و حالت های عددی چهار فوتونی تبدیل می شوند.