مقاله حديث پژوهي علامه موسوي سبزواري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در حديث پژوهي از صفحه 59 تا 88 منتشر شده است.
نام: حديث پژوهي علامه موسوي سبزواري
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علامه موسوي سبزواري
مقاله مواهب الرحمن في تفسير القرآن
مقاله نقد حديث
مقاله روش شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي زاده فتحيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عبد الاعلي موسوي سبزواري (1328/1329ـ1414) از محدثان و عالمان برجسته عصر حاضر و داراي اثار گران سنگي در زمينه دانش هاي مختلف ديني است. در اين ميان، كتاب مواهب الرحمن في تفسير القران از جايگاه ويژه اي برخوردار است زيرا انديشه هاي حديثي علامه موسوي سبزواري را مي توان در اين اثر به خوبي مشاهده كرد.
علامه روايات را شارح قران مي داند و به همين دليل در بيان معاني و يا تعيين مصاديق آيات به روايات استناد مي کند.
براي رفع ابهام از روايات يا حل تعارض ميان آن ها، شيوه هايي از قبيل توجه به دلالت الفاظ، پرداختن به معاني مجازي و كنايي و نيز تاويل احاديث در كلمات علامه قابل بررسي است.
جايگاه نقد در حوزه حديث پژوهي علامه بيانگر آن است كه وي به روايات معارض قرآن، سنت و عقل اعتماد نمي کند و در بررسي روايات، صحت سند را ملاك پذيرش حديث نمي داند و با دقت در محتواي حديث، نظر قطعي خود را در اين باره مي دهد و گاه به رد حديث و طرح آن حكم مي كند.