سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پویا درخشان برجویی – دانشجوی دکترای تخصصی مخابرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

چکیده:

هدف SLC حذف سیگنالهای اختلال نویزی وارد شده از گلرگ فرعی آنتن از سیگنال اصلی رادار می باشد. در یک سیستم SLC یک یا چند آنتن کمکی همه جهته با بهره ای حدود بهرهمتوسط گلبرگهای فرعی آنتن رادار در کنار آنتن اصلی رادار قرار داده یم شود تا سیگنالهای وارد شده به گلبرگ فرعی آنتن رادار را دریافت کنند. سیستمهای SLC با توانایی بالا به کمک آنتهای آرایه فازی پیاده سازی می شوند. به هر حال مساله اصلی در سیستم SLC به دست آوردن راه مناسبی برای کنترل کردن وزنها است. به گونه ای که حداکثر مقدار ممکن حذف جمر به دست آید. در این مقاله روشهای مختلف محاسبه وزن برای سیستم SLC با یک آنتن کمکی بیان می شود وسپس عملکرد روش بهینه در حضور سیگنالهای کلاتر و هدف بررسی می شود و در نهایت طرحی برای سیستم SLC با یک آنتن کمکی ارائه میشود.