سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی درفشیان مرام – دانشگاه زنجان،شرکت مدیریت شبکه برق ایران
کاظم مظلومی – دانشگاه زنجان
شهاب دهقان – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترلی برای مقابله با ناپایداری ولتاژ حذف بار است. در این مقاله برای حذف بار ولتاژی به صورت بهینه الگوریتمی با استفاده از ترکیب روش تحلیل مدال و الگوریتم PSO ارائه می شود. دراین روش سعی شده است تا با جایابی بهترین مکان و انتخاب کمترین مقدار حذف بار برای حفاظت های ویژه بیشترین حاشیه پایداری و مناسبترین پروفیل ولتاژ حاصل شود. این روش برای ناحیه غرب و باختر از شبکه انتقال ایران در پیک سال 1388 پیاده سازی شده است و نتایج بدست آمده کار آمدی روش فوق رادر مقایسه با مقادیر فعلی حفاظت های ویژه نشان می دهد