سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عباس صادقی – استادیار و مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
حسین کیاشمشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:
مقدمه:یکی از مهمترین آلاینده های فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی رنگ ها می باشند که مواد آلی باساختار پیچیده، غالبا سمی، جهش زا، غیر قابل تجزیه بیولوژیک هستند. یکی از این راهها روش های زیستیحذف آلاینده ها یا همان روش های بیوتکنولوژی در حذف آلاینده هاست . استفاده از گیاهان، میکرو ارگانیسمهای مختلف از جمله باکتریها، قارچ ها، مخمر ها و یا قسمت های مختلف گیاهان و یا جانوران . از طرفی تولیدانبوه این میکروارگانیسم (مخمر) بسیار راحت تر از بقیه میکروارگانیسم ها می باشد. 25 میلی گرم رنگ RB-5 را که پودری سیاه است را در آب حل نمودیم. با توجه نتایج آزمایشات بهترین جذب مربوط به غلظت 0.01 گرم در لیتر مخمر تشخیص داده شد. و در دو بشر که حاوی 200 سی سی محلول 25 میلی گرم بر لیتر رنگ RB-5 بودند، در یکی 2 گرم مخمر تر و در دیگری 2 گرم مخمر خشک ریختیم. میزان حذف رنگ توسط مخمر های خشک بسیار بیشتر از مخمر های تر مورد استفاده است. . زیرا در جرم های مساوی مخمر تر و خشک، تعداد سلول های مخمر خشک بیشتر است و حدود 30 % مخمر تر را رطوبت تشکیل می دهد. و همچنین با گذشت زمان میزان حذف رنگ بیشتر می شود تا اینکه میزان جذب به یک مقدار ثابت می رسد که این زمان در واقع همان زمان اشباع مخمر از رنگ می باشد. نتیجه گیری: مخمر خشک ظرفیت جذب بیشتری نسبت به مخمر تر دارد.و چون منافذ و خلل و فرج مخمر تر توسط رطوبت اشباع شده است.