مقاله حذف زايلن از جريان هواي آلوده با استفاده از فرايند ازن زني کاتاليزوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: حذف زايلن از جريان هواي آلوده با استفاده از فرايند ازن زني کاتاليزوري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيبات آلي فرار
مقاله زايلن
مقاله جذب
مقاله کربن فعال
مقاله ازن زني کاتاليزوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوانين علي
جناب آقای / سرکار خانم: مكرمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ترکيبات آلي فرار يکي از متداول ترين گروه آلاينده هاي منتشر شده از صنايع مختلف به صورت هواي آلوده هستند که به دليل اثرات نامطلوب بهداشتي و زيست محيطي بايد قبل از تخليه در محيط تصفيه شوند. اين مطالعه با هدف بررسي کارايي کربن فعال، ازن و ترکيب کربن فعال و ازن (ازن زني کاتاليزوري) در حذف غلظت هاي مختلف زايلن انجام شد.
روش بررسي: سيستم آزمايشگاهي مورد استفاده در اين مطالعه شامل پمپ تزريق سرنگي، پمپ تزريق هوا، دستگاه مولد ازن و راکتور شيشه اي حاوي کربن فعال بود. براي بررسي کارايي عملکرد سيستم ها بر حسب راندمان حذف و ظرفيت حذف با هم مقايسه گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که کارايي فرايند ازن زني در حذف زايلن بيش تر از کربن فعال و ازن زني به تنهايي بود. به طوري که زمان ظهور زايلن در خروجي و ظرفيت حذف آن در شرايط مشابه براي غلظت ۳۰۰ ppm به ترتيب ۱٫۴ و ۲٫۸ برابر سيستم جذب روي کربن فعال به تنهايي بود. کربن فعال در حضور ازن به عنوان کاتاليزور عمل کرده و باعث افزايش راندمان تجزيه زايلن شده است.
نتيجه گيري: سيستم ازن زني کاتاليزوري مي تواند به عنوان روش مناسب با کارايي بالا براي حذف زايلن از جريان هواي آلوده در غلظت هاي بالا استفاده شود. اين سيستم مي تواند به راحتي براي تبديل وضعيت سيستم هاي جذب کربن فعال نصب شده به ازن زني کاتاليزوري استفاده شود.