سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
هیوا حسینی –

چکیده:

در این مطالعه قابلیت لیکا جهت حذف سرب و کادمیوم از فاضلاب صنایع رنگ در مقادیر مختلف جاذب،زمان ماند و pH مختلف در سال 1387 بررسی گردید.کلیه آزمایشات بوسیله دستگاه جذب اتمی و بر اساس کتاب روشهای استاندارد آب وفاضلاب(استاندارد متد ویرایش 19 ) و در رئاکتور بسته انجام گردید. بیشترین کارایی حذف برای فلز سرب 93.75% در pH هفت و mg/L 10 لیکا و برای کادمیوم بالاترین کارایی حذف 89.7% در pH هفت و mg/L 10 لیکا بدست آمد.مطالعه معادله های جذب همدما نشان داد که جذب فلزات مذکور با مدل فروندلیخ بیشتر قابل تفسیر میباشد (R2Pb=0.963 & R2Cd= 0.929 ) طبق مطالعه انجام گرفته زمان ماند بهینه 1 تا 2 ساعت در نظر گرفته شد . براساس نتایج این تحقیق لیکا بعنوان جاذبی ارزان ودردسترس در منطقه جهت خذف کادمیوم و سرب از فاضلاب صنایع رنگ و فاضلابهای مشابه پیشنهاد میگردد.