سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علیرضا کهن سال – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
مهرداد فرهادیان – استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مجید مقدم – استاد، دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:
آلودگی منابع آبهای سطحی و زیر زمینی به هرز آبهای کشاورزی از جمله دیازینون ، به عنوان یکی ازپرمصرف ترین سموم و آفت کش ها ، یکی از چالش های زیست محیطی عمده در کشور محسوب می گردد. در این تحقیق از غشای نانوفیلتر تجاری مارپیچی حلزونی پلی آمیدی (TFC)، جهت حذف سم دیازینون از آبهای آلوده استفاده گردید. محدوده فشار عملیاتی 4 تا 8 مگا پاسکال، pH 5 تا 9 و غلظت دیازینون از 10 تا 1000 میکروگرم بر لیتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان pH، درصد حذف دیازینون از 84 درصد به 94 درصد و با افزایش غلظت، راندمان حذف از 71 درصد به 89 درصد ارتقاء یافت. همچنین داده ها نشان داد که با افزایش فشار از 4 تا 6 مگاپاسکال، درصد حذف تا حدود 90 افزایش یافت. همچنین شرایط بهینه درصد حذف سم دیازینون توسط روش سطح پاسخ در حدود 96 درصد با غلظت 964 میکرو گرم در لیتر ، فشار 5/7 مگا پاسکال و 8/5PH تخمین زده شد.