سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
ساعد هاشمی شرف آباد – دانشجوی مهندسی شیمی- گرایش مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
محمودرضا رحیمی – استادیارگروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه یاسوج
مهراورنگ قائدی – دانشیار گروه شیمی- دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج
مجید دانایی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:
امروزه آلودگی فلزات سنگین یکی از مهمترین مشکلات محیط زیست بسیاری از جوامع است. یکی ازتکنولوژی های موثر برای حذف فلزات سنگین، استفاده از جاذب های زیستی و ضایعات کشاورزی است. این امر به دلیل اقتصادی بودن، دستیابی راحت و منطبق بودن با استانداردهای زیست محیطی است. هدف از این مطالعه بررسی حذف فلزات سنگین سرب، کروم و کبالت برروی مخلوط جاذب های خاک اره درخت ساقه درخت بنه می باشد. در این مطالعه، اثرات زمان تماس، PH، مقدار جاذب و غلظت اولیه فلزات سنگین بر میزان جذب بررسی گردید. جهت تعیین میزان جذب فلزات توسط جاذب های خاک اره درخت گردو و ساقه درخت بنه مقادیر مختلفی از جاذب ها (0/480، 0/430، 0/385، 0/230، 0/180 گرم) تحت شرایط PH های مختلف (8، 6، 5، 4)، زمان تماس های مختلف (120، 90، 65، 35، 15 دقیقه) و غلظت های اولیه محلول فلزات (5,8,12,15,20PPm) در محلولهای مذکور تماس داده شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان حذف فلزات به وسیله جاذب های خاک اره درخت گردو و ساقه درخت بنه متفاوت بود. PH بهینه برای فلزات 5/5، زمان تماس تعادلی 65 دقیقه، مقدار جاذب 0/3 گرم، بیشترین میزان حذف فلزات سرب، کروم و کبالت برای محلول 10ppm به ترتیب 70/17، 57/46، 43/67 درصد بود که میزان حذف فلز سرب بیشتر از دیگر فلزات است.