مقاله حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي به وسيله ضايعات روده گوسفند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در آب و فاضلاب از صفحه 63 تا 68 منتشر شده است.
نام: حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي به وسيله ضايعات روده گوسفند
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگين
مقاله حذف
مقاله ضايعات روده گوسفند
مقاله پساب صنعتي
مقاله ايزوترم جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زوارموسوي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي يكي از مباحث مهم زيست محيطي است. در اين مطالعه، روده خشك شده گوسفند به عنوان يك جاذب مناسب و ارزان قيمت به منظور تصفيه و حذف يون هاي سرب، مس و آهن از محلول آبي و پسابهاي صنعتي به كار گرفته شد. براي تعيين فاکتورهاي موثر در جذب از سيستم ناپيوسته استفاده شد. همچنين اثر پارامترهاي مختلف مانند زمان،pH ، مقدار جاذب و غلظت اوليه فلزات سنگين بر ميزان جذب بررسي گرديد. مدت زمان لازم براي جذب، دو ساعت بود. بيشترين مقدار جذب در محدودهpH  بين 4 تا 8 انجام گرفت. ظرفيت جاذب مورد مطالعه براي هر يك از يون هاي مس، آهن و سرب به ترتيب 9.76، 11.19 و 3.01 ميلي مول به ازاي هر گرم جاذب بود. همچنين روابط مربوط به ايزوترم لانگمير و فروندليچ براي جاذب مورد مطالعه، اندازه گيري شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ايزوترم لانگمير براي توصيف فرايند جذب مناسب تر بوده و مطابقت بيشتري با داده هاي تجربي دارد.