سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مسعود حاجی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه زنجان
عباسعلی زمانی – استادیار، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
محمدرضا یافتیان – استاد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
عبدالحسین پری زنگنه – دانشیار، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

چکیده:
افزایش مصرف داروهای مختلف و ورود آن به منابع آبی سبب شده است تا حذف ترکیب های دارویی به عنوان یک عامل آلوده کننده این منابع از اهمیت برخوردار باشد. در مطالعه ی حاضر کارآیی غشای توخالی پلی پروپیلن اصلاح شده با بیس( 2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید (DEHPA) برای حذف دو داروی مرفین و کدیین از محلول های آبی مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری داروها با دستگاه کروماتوگرافی مایع باعملکرد بالا صورت گرفت. تاثیر عوامل مختلف موثر بر فرآیند برآورد و تحلیل شده اند. با استفاده ازچهار فیبر توخالی ( 8 سانتیمتری) که به مدت 30 دقیقه در سیکلوهگزان حاوی DEHPA (؛1 مولار)، مرفین و کدئین موجود در 45 میلی لیتر از محلول آبی (با غلظت اولیه 1 میلی گرم در لیتر) در PH برابر 8، در مدت زمان 120 دقیقه با راندمان 85 درصد حذف شد. روش پیشنهادی برای حذف مرفین و کدیین از نمونه های حقیقیمختلف با موفقیت بکار گرفته شد.