سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فاطمه گودرزوندچگینی – پژوهشگاه صنعت نفت تهران – بلوار غربی استادیوم آزادی-پژوهشگاه صنعت نفت
اسماعیل قاسمی کفرودی – پژوهشگاه صنعت نفت تهران – بلوار غربی استادیوم آزادی-پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:
بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی به دلیل ارتباط مستقیم آن با مصرف انواع انرژی در فرآیند همواره مورد توجه بوده است، بطوریکه از سالها پیش مطالعات زیادی در مورد آن صورت گرفته و عملاً مبانی تئوریک آن نیز تا اوایل دهه هشتاد میلادی تثبیت شده است. هدف از این نوع مطالعات شناسایی فرصتهای صرفه جویی انرژی از طریق تحلیل شرایط عملیاتی کنونی فرآیندها می باشد که با تحلیل بر روی مصارف غیر کارآی انرژی و ارائه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از انواع انرژی در فرآیند مورد نظر انجام می شود.در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل فرصتهای صرفه جویی انرژی در فرآیند آیزوماکس با استفاده از تکنولوژی پینچ پرداخته شده است. اساسی ترین توانایی این تکنیک تعیین مناسبترین جریانهای حرارتی فرآیند جهت تبادل حرارت و ارتباط آنها با یکدیگر در شبکه مبدلهای حرارتی فرآیند با هدف کاهش انواع مصارف انرژی و بالطبع کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می باشد. بنابراین با ارزیابی شبکه مبدلهای حرارتی این فرآیند توسط آنالیز پینچ، پتانسیل حذف مصرف بخار و جایگزینی جریانهای فرآیندی گرم در ریبویلرهای برج های جداسازی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد با اجرای پیشنهاد فوق، مصرف گاز طبیعی به میزان 8/65 میلیون فوت مکعب در سال کاهش می یابد که خود منجر به کاهش تولید 3471 تن در سال معادل دی اکسید کربن، گازهای گلخانه ای شامل CO2، CH4 و N2O می گردد.